Influence Zone

Dance Complex

Tickets

Op dit moment zijn er geen events.

 

Algemenevoorwaarden

Algemene voorwaarden InfluenceZone Dance Complex
1. Inschrijving: Overeenkomsten met InfluenceZone Dance Complex zijn geldig vanaf de datum van ondertekening van het
inschrijfformulier, voor de duur van de gekozen abonnementsvorm, welke zal ingaan op de 1e dag van de nieuwe kalendermaand.
Bij binnenkomst halverwege de maand zal er een verrekening plaatsvinden indien lid geen gebruik meer zal maken van zijn/haar
volledige lestegoed. Dit is alleen van toepassing bij betaling via automatische incasso.
Bij een minderjarig lid onder de 18 jaar, is een handtekening van wettelijke vertegenwoordiger vereist.
Door de overeenkomst te ondertekenen verklaart de clublid zich met de overeenkomst inclusief de toepasselijke algemene
voorwaarden akkoord en verklaart hij/zij de huisregels binnen InfluenceZone Dance complex na te leven.
Als lid ben jezelf verantwoordelijk voor het doorgeven van adreswijzigingen e.d.
Bij 90 minuten lessen ontvangt het lid een IZDC memberkaart met een lestegoed na keuze, afhankelijk voor welk abonnementsvorm
gekozen is. Deze dien je vooraf elke les af te laten tekenen bij de balie. Je memberkaart is één maand geldig, d.w.z. dat het
lestegoed op je leskaart in dezelfde maand van aanschaf opgemaakt dient te worden. Het lestegoed kan niet mee worden
genomen naar de volgende maand. Elke 1ste van de nieuwe maand ontvang je een nieuwe leskaart. Deze leskaart kun je afhalen bij
de balie en staat op jou voor-achternaam geregistreerd.
2. Beëindigen abonnement: bij de keuzemogelijkheid tot automatisch incasso voor 2, 6 of 12mnd
kunt u niet tussentijds opzeggen of het abonnement afkopen. U dient ten alle tijden de gewenste 2, 6 of 12 maanden vol te maken.
Na het verstreken van deze periode en geen schriftelijke opzegging wordt deze maandelijks verlengt met het overeengekomen tarief
en heeft u één maand opzegtermijn.
Zonder schriftelijke opzegging wordt de leskaart automatisch maandelijks verlengd en berekend. U bent dan verplicht
tot volledige betaling. Bij automatische incasso dient u het abonnement op te zeggen voor het einde van de maand. U heeft daarna
nog één maand opzegtermijn en wordt daarna de automatische incasso direct stopgezet.
Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk via opzeggingen@influence-zone.com. U ontvangt dan een bevestiging van ons.
Bij contante betalingen is er geen opzegtermijn.
3. Upgrade en downgrade van het abonnement: tussentijds overstappen van abonnement is mogelijk. Upgrade is altijd mogelijk.
Downgrade één keer per jaar. Bij een down of upgrade kan alleen het aantal lessen per maand gewijzigd worden.
De duur van het abonnement kan niet gedowngrade worden zolang het overeengekomen abonnement nog loopt.
De downgrade of upgrade gaat van start op de 1ste van de eerstvolgende maand voor een duur van 2, 6 of 12 maanden
die in gaat op de eerstvolgende maand na dagtekening. Na een downgrade zal het tariefsverschil tussen
de periode, waarvoor u heeft getekend, en de gevolgde lesperiode verrekend worden met de prijs van de contante betalingen P/M.
Een upgrade of downgrade kan niet met terugwerkende kracht.
4. Betalingswijze: betalingen van abonnementen kunnen uitsluitend via een machtiging tot automatische incasso met een minimale
duur van 2 maanden.
Op de bankrekening van de clublid moet voldoende saldo zijn. Wij incasseren elke 1ste van de nieuwe maand, welke deze in
een weekend of feestdag valt zal deze op de eerstvolgende werkdag plaatsvinden. Lukt de automatische afschrijving niet, dan zal
InfluenceZone Dance Complex een schriftelijke herinnering sturen per e-mail. Wordt deze factuur niet betaald dan zal er een
aanmaning per post verstuurd worden en € 5,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. U dient dan zelf deze factuur
te voldoen aan InfluenceZone Dance Complex. Blijft deze betaling ook uit dan zal InfluenceZone Dance Complex de vordering uit
handen geven. De incassokosten zijn 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,00 (exclusief de kosten
van aangetekende verzendingen). Deze komen voor rekening van de clublid.
5. Acties: InfluenceZone Dance Complex heeft het recht acties te voeren en kortingen aan te bieden. Voor lopende
overeenkomsten gelden deze acties en kortingen niet.
6. Bevriezing van het abonnement: bevriezen van het abonnement is maximaal één maand per jaar mogelijk. D.w.z. dat het
abonnementsgeld niet betaald wordt in de maand dat het abonnement bevroren is. Het abonnement schuift dan een maand op.
7. Aansprakelijkheid: de directie en het personeel zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen en ongevallen die de
clublid zou kunnen overkomen binnen InfluenceZone Dance Complex.
8. Vakanties: de 60 minuten lessen hebben tijdens de schoolvakanties (Midden-Nederland) geen les. Dit is maandelijkes verrekend
in de tarieven. Bij de 60 minuten lessen wordt tijdens de zomervakantie het abonnementsgeld niet geïncasseerd.
Gedurende deze periode zal het abonnement bevroren worden. En schuift het abonnement op.
InfluenceZone Dance Complex is tijdens de zomervakantie 4 weken gesloten. Dit is maandelijks verrekend in de tarieven bij de
90 minuten lessen.
9. Wijzigingen: InfluenceZone Dance Complex is ten alle tijden bevoegd om 1 x per jaar een verhoging van het lesgeld in te voeren.
Alle wijzigingen zijn onder voorbehoud. Het reglement is ten allen tijde op te vragen bij InfluenceZone Dance Complex.
10. Overige:
> Bij InfluenceZone Dance Complex betaal je geen inschrijfkosten
> Je kunt bij IZDC instromen op elk gewenst moment.
> Je kunt bij IZDC je eigen lessen bepalen, wanneer je maar wilt. Je bent niet verbonden aan een vaste dag.
> Bij binnenkomst altijd melden bij de balie voor de registratie van je les.
> Bij de 90 minuten lessen ontvang je een Memberkaart. Je bent zelf verantwoordelijk voor je Memberkaart. Heb je deze niet bij je
of verloren. Dan zijn er twee opties: 1. het betalen van een losse les 2. het aanschaffen van een nieuwe IZDC leskaart van € 15,00
> Het lesgeld dient te worden doorbetaald ongeacht of de deelnemer verschijnt.
> Bij het afmelden van een les door ziekte, studie etc. kan men geen korting krijgen, wel is het mogelijk deze in te halen op een
andere lesdag.
> InfluenceZone Dance Complex is gerechtigd om de lessen door een ander dan de vaste docent te laten verzorgen.
Copyright 2019 Influence Zone Dance Complex